تبلیغات
پشت دیوار سکوت ... - کرب و بلا

بعد یک عمر پریشانی دل ، فهمیدم من به مهمانی چشمان تو ، عادت دارم


Admin Logo
themebox Logo

داشتم فکر می کردم اولین باری که خواسته بودم زیارت  عتبات را ، چه وقت بوده ؟ که مرتب کردن قفسه  کتاب ها و ... ویافتن این متن در دفترجه یادداشت  سال 78 ، جوابم را داد.

"  دلم  برای پرچم سرخ رنگ رو یه گنبد طلایی تنگ شده ... "


به تاریخ  8/8/78